Šegova pot – pohod na Jazbino

Tradicionalni pohod po Šegovi poti je vsako leto na velikonočni ponedeljek. Pot se prične na
avtobusni postaji na Hribu (772m) in vodi skozi Šegovo vas, zaselek Matevljek, mimo lovskega bivaka
in »votle stene« na Jazbino. Tu se pot dvigne na Petelinjek (1212m) nato se po grebenu spusti nazaj
do ceste ter se preko Mašuna, Jelenjega vrha in Retijske uvale zaključi na Hribu. Okviri čas hoje je 5
ur.

https://mapzs.pzs.si/path/32477