Hrib – Loški Potok – Ogenjca

Tradicionalni pohod do partizanske bolnišnice na Ogenci, ki je vsako zadnjo soboto v juliju, se prične na Hribu in teče skozi zaselka Dednik in Belo Vodo, mimo Povletove jame, spomenika padlim učiteljem v Martalozu, kjer se vzpne na Ogenco (jama, spominska brunarica). Povratek je mimo lovske koče v Sušjeh in Lom.

https://mapzs.pzs.si/path/31609